x Město připravilo návod, jak do budoucna hospodařit s dešťovou vodou. foto Aline Nadai

detail obrázku